เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ท่านรองผู้อำนวยการนันทะวุธ วงค์อินพ่อ
(วิทยาลัย การอาชีพเซกา)

ได้มาศึกษาดูการทำงานของระบบงานวิทยบริการห้องสมุด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ณ วันที่ 11 กันยายน 2561

 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.