เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จัดโครงการอบรมพัฒนาระบบการเชื่อมโยง เครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM
กับมาตรฐานสากล การจัดเก็บ การค้นคืน การแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ณ ห้องเอื้องคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.