เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การประดิษฐ์ผีเสื้อและแมลงจากใบไม้ (ฉบับสุดคุ้ม)
   ผศ.ดร. แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
745.925 ส-ก 
D.I.Y. สไตล์ทำมือ (ฉบับสุดคุ้ม)
   เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
745.5 น-ด 
ถนนน่าเดิน 13 เมือง 4 ทวีป
   นวพร เรืองสกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
910.4 น-ถ 
สุขภาพดี วิถีอาเซียน = Asian health care system
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
613 ส 
เบเกอรี่สไตล์ญี่ปุ่น
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
641.865 ม-บ 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
เศรษฐกิจพอเพียง : ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ = Sufficiency economy : a new philosophy in the global world : 100 interviews with business professionals..
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 854 ห-ศ 
วรรณคดีก่อนนอน เรื่อง แก้วหน้าม้า
   พี่เชียร์รี่แลนด์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2 พ-ว 
วรรณคดีก่อนนอน เรื่อง ศรีธนญชัย
   พี่เชียร์รี่แลนด์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
389.2 พ-ว 
วรรณคดีก่อนนอน เรื่อง นางสิบสอง
   พี่เชียร์รี่แลนด์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
389.2 พ-ว 
"คนพันธุ์อา" อาชีวะ I see U
   กองบรรณาธิการมติชน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
370.113 ก-ค 
"จากชีวาลัยล้านนา ถึงฟ้าสั่งโขง"
   วินัย ผู้นำพล-- / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 707.4 ว-จ 
"ทาน" ทำอย่างไรจึงจะได้บุญมาก
   พุทธทาสภิกขุ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.315 พ-ท 
"นายรอบรู้" แผนที่ 77 จังหวัดเที่ยวทั่วไทย ฉบับปี พ.ศ. 2557
   สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ, บรรณาธิการ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
912 ส-น 
"บ้าน" งานควิลต์ของโยโกะ ไซโตะ
   ไซโตะ, โยโกะ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
746.46 ซ-บ 
"พระลอ" ทอเสียงล้านนา
   เชียงใหม่, มหาวิทยาลัย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.918 ช-พ 
"พระลอ" ทอเสียงล้านนา
   เชียงใหม่, มหาวิทยาลัย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.918 ช-พ 
"รักธรรมใจ"
   พระพยอม กัลยาโณ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3444 พ-ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบหลากหลายวิธี"..
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102 ส-ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การปฏิรูปที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบร่วมมือ"..
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102 ส-ร 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [1416]   [แสดง 20/28303 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.