เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
นำคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน ครูฝึก เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงานงานวิทยบริการและห้องสมุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 15 มิถุนายน 2560
 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.