เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ท่านรองผู้อำนวยการธำรงศักดิ์ รัตนวรรณ
จากวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จ.ตรัง
ได้มาศึกษาดูการทำงานของระบบงานวิทยบริการห้องสมุด 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 3 กันยายน 2561

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.