เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
2 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
3 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
4 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
5 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
6 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
7 15 กรกฎาคม ของทุกปี  วันอาสาฬหบูชา
8 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
9 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
10 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
11 16 มกราคม ของทุกปี  วันครูแห่งชาติ
12 3 มกราคม ของทุกปี  ชดเชยวันขึ้นปีใหม่
13 2 มกราคม ของทุกปี  ชดเชยวันขึ้นปีใหม่
14 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.