เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ

Info
กำลังดูกฏการยืมคืนของสาขา ห้องสมุดสาขาหลัก
หรือเลือกสาขาห้องสมุดอื่นเพื่อดู :
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
นักเรียนแลกเปลี่ยน    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน นักศึกษา   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
อาจารย์/บุคลากร   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
2 serial
 วารสาร
นักเรียนแลกเปลี่ยน    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์/บุคลากร   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
3 reservmat
 หนังสือสำรอง
นักเรียนแลกเปลี่ยน    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน นักศึกษา   ยืมออกได้ 2 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
อาจารย์/บุคลากร   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 5 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
4 Res
 งานวิจัย
นักเรียนแลกเปลี่ยน    ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน นักศึกษา   ยืมออกได้ 5 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
อาจารย์/บุคลากร   ยืมออกได้ 9 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
5 Ref
 หนังสืออ้างอิง
นักเรียนแลกเปลี่ยน    ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์/บุคลากร   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 0 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
6 MUS
 เพลง ซีดีและคาราโอเกะ
นักเรียนแลกเปลี่ยน    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์/บุคลากร   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
7 M
 แผนที่
นักเรียนแลกเปลี่ยน    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์/บุคลากร   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
8 Fic
 นวนิยาย
นักเรียนแลกเปลี่ยน    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
อาจารย์/บุคลากร   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
9 c-serial
 วารสารฉบับปัจจุบัน
นักเรียนแลกเปลี่ยน    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์/บุคลากร   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
10 bk
 หนังสือ
นักเรียนแลกเปลี่ยน    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน นักศึกษา   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
อาจารย์/บุคลากร   ยืมออกได้ 31 วัน ค่าปรับ 1 บาท ยืมต่อได้ 2 ครั้ง
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
11 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
นักเรียนแลกเปลี่ยน    ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน นักศึกษา   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์/บุคลากร   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกชั่วคราว   ยืมออกไม่ได้
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.