เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษา
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จังหวัดชลบุรี นำโดย ผอ.พัชณี สุกใส
เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน การเรียนการสอน และงานห้องสมุด
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25559


 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.