เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ระเบียนการยืม-คืนและใช้บริการห้องสมุด

ระเบียนการยืม-คืนและใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

                     1.  ห้องสมุดเปิดเวลา 07.30 น. ปิดบริการเวลา 18.30 น.
                                เว้นวันศุกร์ เปิดบริการ 07.30 น. และปิดบริการเวลา 16.30 น.

                     2.  ผู้ยืมมีสิทธิ์ยืมหนังสือได้ครั้งละ 5 เล่ม ภายใน 7 วัน
                     3.  หนังสือจอง (Reserve) ยืมได้ 1 วัน ให้ยืมออกจากห้องสมุดตั้งแต่เวลา 15.00 น.
                                ส่งคืนก่อน 09.00 น. ของวันถัดไป

                     4.  ถ้าส่งหนังสือเกินกำหนดจะเสียค่าปรับ ดังนี้
    
                             - หนังสือธรรมดาวันละ 1 บาทต่อ1เล่ม
    
                             - หนังสือจอง (Reserve)ชั่วโมงละ 1 บาท ต่อ1อเล่ม
                     5.  ถ้าหนังสือหาย ผู้ยืมต้องชดใช้ตามราคาปัจจุบัน
                     6.  นักเรียน/นักศึกษาจะสามารถยืมหนังสือได้โดยใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาเท่านั้น
                     7.  นักเรียน/นักศึกษาสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้ครั้งละ 45 นาที
                                และใช้บัตรนักศึกษาทุกครั้งในการติดต่อขอใช้บริการ

                     8.  นักเรียน/นักศึกษาคนใดขโมย ฉีก ตัด หรือทำลายหนังสือของห้องสมุด
                                มีโทษพักการเรียนหรือไล่ออก

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.