ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695872482 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='0mvq8ildt4om3nnadaufp8u165' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='0mvq8ildt4om3nnadaufp8u165' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0mvq8ildt4om3nnadaufp8u165',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1695958885',
	ipset='35.175.191.46',
	val='  AnD  ( (auth like \'%Cohen,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%Michael%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%R.%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='0mvq8ildt4om3nnadaufp8u165' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0mvq8ildt4om3nnadaufp8u165',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1695958885',
	ipset='35.175.191.46',
	val=' Cohen, Michael R.'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='0mvq8ildt4om3nnadaufp8u165' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0mvq8ildt4om3nnadaufp8u165',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1695958885',
	ipset='35.175.191.46',
	val='  AnD  ( (auth like \'%Cohen,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%Michael%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%R.%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='0mvq8ildt4om3nnadaufp8u165' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0mvq8ildt4om3nnadaufp8u165',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1695958885',
	ipset='35.175.191.46',
	val=''
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='0mvq8ildt4om3nnadaufp8u165' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0mvq8ildt4om3nnadaufp8u165',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1695958885',
	ipset='35.175.191.46',
	val='searchdb[au]=Cohen, Michael R.&searchdb[au]=Cohen, Michael R.&searchdb[au]=Cohen, Michael R.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='0mvq8ildt4om3nnadaufp8u165' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0mvq8ildt4om3nnadaufp8u165',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1695958885',
	ipset='35.175.191.46',
	val=' Cohen, Michael R.'
	
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Cohen, Michael R.
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='0mvq8ildt4om3nnadaufp8u165' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0mvq8ildt4om3nnadaufp8u165',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1695958885',
	ipset='35.175.191.46',
	val=' '
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='0mvq8ildt4om3nnadaufp8u165' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0mvq8ildt4om3nnadaufp8u165',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1695958885',
	ipset='35.175.191.46',
	val='  AnD  ( (auth like \'%Cohen,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%Michael%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%R.%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='0mvq8ildt4om3nnadaufp8u165' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='0mvq8ildt4om3nnadaufp8u165',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1695958885',
	ipset='35.175.191.46',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Scott, Foresman Science
   Cohen, Michael R. / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500 ช-ส 
Scott,Foresman Science
   Cohen,Michael R.-- / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500 ค-ส 
Scott,Foresman Science
   Cohen,Michael R. / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500 ช-ส 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.