ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695873944 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='mi8f8dd4840usk5jit1lh9cu72' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='mi8f8dd4840usk5jit1lh9cu72' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='mi8f8dd4840usk5jit1lh9cu72',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1695960348',
	ipset='35.175.191.46',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ศึกษาธิการ,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%กระทรวง%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='mi8f8dd4840usk5jit1lh9cu72' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='mi8f8dd4840usk5jit1lh9cu72',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1695960348',
	ipset='35.175.191.46',
	val=' ศึกษาธิการ, กระทรวง'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='mi8f8dd4840usk5jit1lh9cu72' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='mi8f8dd4840usk5jit1lh9cu72',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1695960348',
	ipset='35.175.191.46',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ศึกษาธิการ,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%กระทรวง%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='mi8f8dd4840usk5jit1lh9cu72' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='mi8f8dd4840usk5jit1lh9cu72',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1695960348',
	ipset='35.175.191.46',
	val=''
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='mi8f8dd4840usk5jit1lh9cu72' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='mi8f8dd4840usk5jit1lh9cu72',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1695960348',
	ipset='35.175.191.46',
	val='searchdb[au]=ศึกษาธิการ, กระทรวง&searchdb[au]=ศึกษาธิการ, กระทรวง&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='mi8f8dd4840usk5jit1lh9cu72' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='mi8f8dd4840usk5jit1lh9cu72',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1695960348',
	ipset='35.175.191.46',
	val=' ศึกษาธิการ, กระทรวง'
	
พบจำนวน 271 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ศึกษาธิการ, กระทรวง
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='mi8f8dd4840usk5jit1lh9cu72' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='mi8f8dd4840usk5jit1lh9cu72',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1695960348',
	ipset='35.175.191.46',
	val=' '
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='mi8f8dd4840usk5jit1lh9cu72' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='mi8f8dd4840usk5jit1lh9cu72',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1695960348',
	ipset='35.175.191.46',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ศึกษาธิการ,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%กระทรวง%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='mi8f8dd4840usk5jit1lh9cu72' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='mi8f8dd4840usk5jit1lh9cu72',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1695960348',
	ipset='35.175.191.46',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
98 ปีกระทรวงศึกษาธิการ
   ศึกษาธิการ, กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
379.09593 ศ-ก 
การพิมพ์ซิลค์สกรีน
   ศึกษาธิการ, กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
746.3 ศ-ก 
การศึกษาเพื่อพลเมืองดี
   ศึกษาธิการ, กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370.11 ศ-ก 
การศึกษาเพื่อพลเมืองดี
   ศึกษาธิการ, กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
370.11 ศ-ก 
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
   ศึกษาธิการ, กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370.113 ศ-ก 
ความคิดสร้างสรรค์
   ศึกษาธิการ, กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
371.3 ศ-ค 
คู่มือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521
   ศึกษาธิการ, กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
378.18 ศ-ค 
ประวัติอุบาสก
   ศึกษาธิการ, กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3098 ศ-ป 
ประเพณีไทยรามัญในจังหวัดสมุทรสาคร
   ศึกษาธิการ, กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
390 ศ-ป 
มลพิษทางทัศนียภาพ
   ศึกษาธิการ, กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
363.7392 ศ-ม 
รายงานการศึกษา
   ศึกษาธิการ, กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370.9593 ศ-ร 
รายงานประจำปี 2529
   ศึกษาธิการ, กระทรวง / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370.113 ศ-ร 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [23]   [แสดง 12/271 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.