ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685812451 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='fq9vnmdp22mutiel3kg2c8psr3' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='fq9vnmdp22mutiel3kg2c8psr3' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='fq9vnmdp22mutiel3kg2c8psr3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1685898854',
	ipset='3.233.219.103',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Kuala%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%Lumpur%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%(Malaysia)%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%History%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='fq9vnmdp22mutiel3kg2c8psr3' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='fq9vnmdp22mutiel3kg2c8psr3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1685898854',
	ipset='3.233.219.103',
	val=' Kuala Lumpur (Malaysia) History'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='fq9vnmdp22mutiel3kg2c8psr3' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='fq9vnmdp22mutiel3kg2c8psr3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1685898854',
	ipset='3.233.219.103',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Kuala%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%Lumpur%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%(Malaysia)%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%History%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='fq9vnmdp22mutiel3kg2c8psr3' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='fq9vnmdp22mutiel3kg2c8psr3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1685898854',
	ipset='3.233.219.103',
	val=''
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='fq9vnmdp22mutiel3kg2c8psr3' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='fq9vnmdp22mutiel3kg2c8psr3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1685898854',
	ipset='3.233.219.103',
	val='searchdb[su]=Kuala Lumpur (Malaysia) History&searchdb[su]=Kuala Lumpur (Malaysia) History&searchdb[su]=Kuala Lumpur (Malaysia) History&searchdb[su]=Kuala Lumpur (Malaysia) History&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='fq9vnmdp22mutiel3kg2c8psr3' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='fq9vnmdp22mutiel3kg2c8psr3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1685898854',
	ipset='3.233.219.103',
	val=' Kuala Lumpur (Malaysia) History'
	
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Kuala Lumpur (Malaysia) History
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='fq9vnmdp22mutiel3kg2c8psr3' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='fq9vnmdp22mutiel3kg2c8psr3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1685898854',
	ipset='3.233.219.103',
	val=' Kuala Lumpur (Malaysia) History '
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='fq9vnmdp22mutiel3kg2c8psr3' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='fq9vnmdp22mutiel3kg2c8psr3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1685898854',
	ipset='3.233.219.103',
	val='  AnD  ( (subj like \'%Kuala%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%Lumpur%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%(Malaysia)%\' )  
 ) 
 AnD ( (subj like \'%History%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='fq9vnmdp22mutiel3kg2c8psr3' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='fq9vnmdp22mutiel3kg2c8psr3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1685898854',
	ipset='3.233.219.103',
	val='advsearching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Images of Asia Old Kuala Lumpur
   Gullick, J. M. / 1994
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.5 ก-อ 
Insider s Luala Lumpur
   Lam, Seng Fatt / 2011
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ef 915.951 L-I 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.