ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685813757 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1685900160',
	ipset='3.233.219.103',
	val='  AnD  ( (auth like \'%Gullick,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%J.%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%M.%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1685900160',
	ipset='3.233.219.103',
	val=' Gullick, J. M.'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1685900160',
	ipset='3.233.219.103',
	val='  AnD  ( (auth like \'%Gullick,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%J.%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%M.%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1685900160',
	ipset='3.233.219.103',
	val=''
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1685900160',
	ipset='3.233.219.103',
	val='searchdb[au]=Gullick, J. M.&searchdb[au]=Gullick, J. M.&searchdb[au]=Gullick, J. M.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1685900160',
	ipset='3.233.219.103',
	val=' Gullick, J. M.'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Gullick, J. M.
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1685900160',
	ipset='3.233.219.103',
	val=' '
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1685900160',
	ipset='3.233.219.103',
	val='  AnD  ( (auth like \'%Gullick,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%J.%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%M.%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1685900160',
	ipset='3.233.219.103',
	val='searching.php'
	

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685813760 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='historyviewbiblist' and sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='historyviewbiblist' and sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='m784lcg0dktvt8ejbo163i7bp6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='historyviewbiblist',
	dt='1685900160',
	ipset='3.233.219.103',
	val='a:1:{i:0;s:11:\"13399139197\";}'
	
ภาพปก
 ผู้แต่ง  Gullick, J. M.
 ชื่อเรื่อง 
Images of Asia Old Kuala Lumpur
 ISBN  978-983-56-0048-7
 พิมพ์ลักษณ์  New York : Oxford University, 1994
 เลขเรียก  959.5 ก-อ
 ลักษณะทางกายภาพ  80 หน้า
 หมายเหตุ  1/2555
 หัวเรื่อง  Kuala Lumpur (Malaysia)--History
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
959.5 ก-อ 1994  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note: 1/2555
Bib 13399139197

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.