ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 59 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ภาษาไทย การใช้ภาษา
ผลการค้นหา เลขเรียก
ศิลปะการใช้ภาษา
   สุจริต เพียรชอบ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.918 ส-ศ 
สื่อรักษ์ภาษาไทย การอ่านและการเขียนคำไทย
   เครือรัตน์ เรืองแก้ว
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
495.918 ค-ส 
ส่องภาษา
   ปวินวัชร / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
495.918 ป-ส 
อัจฉริยะภาษาไทย ชุด การใชภาษาไทย
   สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
495.918 ส-อ 
อ่านสนุก - ปลุกสำนึก เล่ม 3
   อัจฉรา ชีวพันธ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
495.918 อ-อ 
อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร
   ราชบัณฑิตยสถาน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.918
ร-อ 
อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร
   - / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
418.2 อ 
เรียงถ้อยร้อยกรอง /เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช และบุญลักษณ์ เ..
   เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
495.918 ร-ร 
เรียนภาษาไทยง่าย ๆ สไตล์ครูลิลลี่
   กิจมาโนชญ์ โรจทรัพย์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.91 ก-ร 
แบบเลียนภาษาไทย จากใจครูลิลลี่
   กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.918 ก-บ 
ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
   โจ้บองโก้ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.911008 จ-ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 [5]   [แสดง 11/59 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.