ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695868553 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1695954956',
	ipset='35.175.191.46',
	val='  AnD  ( (auth like \'%สุมนมาลย์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%นิ่มเนติพันธ์%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1695954956',
	ipset='35.175.191.46',
	val=' สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1695954956',
	ipset='35.175.191.46',
	val='  AnD  ( (auth like \'%สุมนมาลย์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%นิ่มเนติพันธ์%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1695954956',
	ipset='35.175.191.46',
	val=''
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1695954956',
	ipset='35.175.191.46',
	val='searchdb[au]=สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์&searchdb[au]=สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1695954956',
	ipset='35.175.191.46',
	val=' สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1695954956',
	ipset='35.175.191.46',
	val=' '
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1695954956',
	ipset='35.175.191.46',
	val='  AnD  ( (auth like \'%สุมนมาลย์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%นิ่มเนติพันธ์%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1695954956',
	ipset='35.175.191.46',
	val='searching.php'
	

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695868557 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='historyviewbiblist' and sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='historyviewbiblist' and sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='aceafn6shn20d0io29dgn2ert2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='historyviewbiblist',
	dt='1695954957',
	ipset='35.175.191.46',
	val='a:1:{i:0;s:11:\"13399114838\";}'
	
 ผู้แต่ง  สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์
 ชื่อเรื่อง 
การบริหารงานบุคคล
 ISBN 
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2527
 เลขเรียก  658.3 ส-ก
 ครั้งที่พิมพ์  -
 หัวเรื่อง  บุคคล--การจัดการ
 หัวเรื่อง  การบริหารงานบุคคล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
658.3 ส-ก 2004  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Bib 13399114838

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.