ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7,109 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง -
ผลการค้นหา เลขเรียก
แม่เล่าให้ฟัง
   กัลยาณิวัฒนา,สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.1 ก-ม 
แม่เล่าให้ฟัง
   กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
923.1 ก-ม 
โรคโภชนาการ
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
616 ร 
"คนพันธุ์อา" อาชีวะ I see U
   กองบรรณาธิการมติชน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
370.113
ก-ค 
"จากชีวาลัยล้านนา ถึงฟ้าสั่งโขง"
   วินัย ผู้นำพล-- / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 707.4 ว-จ 
"ทาน" ทำอย่างไรจึงจะได้บุญมาก
   พุทธทาสภิกขุ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.315 พ-ท 
"นายรอบรู้" แผนที่ 77 จังหวัดเที่ยวทั่วไทย ฉบับปี พ.ศ. 2557
   สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ, บรรณาธิการ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
912 ส-น 
"รักธรรมใจ"
   พระพยอม กัลยาโณ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3444 พ-ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน..
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102 ส-ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การปฏิรูปที่เน้นผู้เรียนเ..
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102 ส-ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้..
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102 ส-ร 
"สยาม" ในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแ..
   พรรณี บัวเล็ก / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.3057 พ-ส 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [593]   [แสดง 12/7109 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.