ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7,109 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง -
ผลการค้นหา เลขเรียก
อาชีวะตัวอย่าง 2539
   กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
920 ก-อ 
อาชีวะตัวอย่าง 2540
   กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 14 ไอเทม)
920 ก-อ 
อาชีวะตัวอย่าง 2541
   กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
920 ก-อ 
อาชีวะตัวอย่าง 34
   กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 19 ไอเทม)
920 ก-อ 
อาชีวะตัวอย่าง 35
   กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 18 ไอเทม)
920 ก-อ 
อาชีวะตัวอย่าง'30
   กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
920 ก-อ 
อาชีวะตัวอย่าง'31
   กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 12 ไอเทม)
920 ก-อ 
อาชีวะตัวอย่าง'42
   กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
920 ก-อ 
เพชรพระอุมา ตอน ดงมรณะ เล่ม 9
   ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ / 2004
   หนังสือ ที่ ()

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
น ฉ-พ 
เพชรพระอุมา ตอน แงซายจอมจักรา เล่ม 19
   ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ / 2004
   หนังสือ ที่ ()

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
น ฉ-พ 
เพชรพระอุมา ตอน แงซายจอมจักรา เล่ม 21
   ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ / 2004
   หนังสือ ที่ ()

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
น ฉ-พ 
แนวธรรมแห่งสุตตันตะ หมวด 1 - 5
   วิศิน อินทสระ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.301 ว-น 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [593]   [แสดง 12/7109 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.