เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สมัครสมาชิกออนไลน์
  กลับหน้าหลัก

ผู้สมัครที่ถูกปฏิเสธ


ลำดับที่Name บันทึกข้อมูลโดย
1 วลัยพร
: ข้อมูลไม่ถูกต้อง
Loginid=mr445
บันทึกข้อมูลโดย ไม่พบชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด khonbalovely
16:10 6/มีนาคม/2556
2 ธรรมชาติ ทองบุตดี
: ข้อมูลไม่ถูกต้อง
Loginid=mr446
บันทึกข้อมูลโดย ไม่พบชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด khonbalovely
16:10 6/มีนาคม/2556
3 อรดา
: ข้อมูลไม่ถูกต้อง
Loginid=mr461
บันทึกข้อมูลโดย ไม่พบชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด khonbalovely
16:10 6/มีนาคม/2556
4 เพ็ญทิพย์ อรัญโสด
: ข้อมูลไม่ถูกต้อง
Loginid=mr478
บันทึกข้อมูลโดย ไม่พบชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด khonbalovely
16:10 6/มีนาคม/2556
5 อาชว์ จิรกันต์
: ขออภัย งดรับสมาชิกออนไลน์ชั่วคราวค่ะ
Loginid=mr492
บันทึกข้อมูลโดย ไม่พบชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด khonbalovely
08:50 23/สิงหาคม/2556
6 สรารัตน์
: อภัยค่ะ ช่วงนี้งดรับสมาชิกออนไลน์ภายนอกสถานศึกษาค่ะ
Loginid=mr493
บันทึกข้อมูลโดย ไม่พบชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด khonbalovely
15:39 27/สิงหาคม/2556
7 จักรกฤษณ์ บุญยอด
: อภัยค่ะ ช่วงนี้งดรับสมาชิกออนไลน์ภายนอกสถานศึกษาค่ะ
Loginid=mr494
บันทึกข้อมูลโดย ไม่พบชื่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด khonbalovely
15:39 27/สิงหาคม/2556
   [แสดง 7/7 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.