เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
Hello!
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สรชัย พิศาลบุตร
 ชื่อเรื่อง 
การสร้างและประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม / สรชัย พิศาลบุตร, เสาวรสใหญ่สว่าง, ปรีชา อัศวเดชานุกร
 ISBN  974-110-266-6
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์,2556
 เลขเรียก  001.433 ส-ก 2556
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  308 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม
 หมายเหตุ  Partial Contents: เครื่องมือและปัญหาในการสร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสำรวจ
--แนวคิดและขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม
--การวัดค่าของข้อมูลในแบบสอบถาม
--การออกแบบตารางสถิติเพื่อรายงานผลการวิจัยจากแบบสอบถาม
--ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประเภทต่างๆ
--การประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม
--การเตรียมข้อมูลและการจัดกระทำข้อมูล
-- การสร้างตารางแจกแจงความถี่
-- การกำหนดลักษณะผลลัพธ์และการนำผลลัพธ์ไปใช้ในโปรแกรมอื่น
--การหาค่าสถิติต่างๆ
-- การทดสอบไคสแควร์และการวัดระดับความสัมพันธ์ --การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ --การวิเคราะห์ความแปรปรวน -- การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม --การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel -- กรณีศึกษา :การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครู ;การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกี่ยวกับผลการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
 หัวเรื่อง  แบบสอบถาม
 หัวเรื่อง  แบบสอบถาม--การประมวลผลข้อมูล
 ผู้แต่งร่วม  เสาวรส ใหญ่สว่าง
 ผู้แต่งร่วม  ปรีชา อัศวเดชานุกร
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสถิติ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
001.433 ส-ก 2556  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:ปิดเทอม2560
2. หนังสือ
หนังสือ
001.433 ส-ก 2556 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:ปิดเทอม2560
3. หนังสือ
หนังสือ
001.433 ส-ก 2556 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:ปิดเทอม2560
4. หนังสือ
หนังสือ
001.433 ส-ก 2556 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:ปิดเทอม2560

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สรชัย พิศาลบุตร]

    หัวเรื่อง [แบบสอบถาม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การสร้างและประมว..
Bib 13399143103

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.