1483 1731 1450 1538 1481 1320 1859 1571 1605 1056 1737 1837 1903 1206 1491 1209 1820 1657 1233 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
Hello!
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1685802691 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='historyviewbiblist' and sessionid='tghngvooj00iijcch4gtkrk1k1' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='historyviewbiblist' and sessionid='tghngvooj00iijcch4gtkrk1k1' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='tghngvooj00iijcch4gtkrk1k1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='historyviewbiblist',
	dt='1685889091',
	ipset='51.222.253.17',
	val='a:1:{i:0;s:11:\"13399142932\";}'
	
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สุรพล สุวรรณ
 ชื่อเรื่อง 
ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย / สุรพล สุวรรณ
 ISBN  974-994-157-8
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2559
 เลขเรียก  780.9593 ส-ด 2559
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3
 ลักษณะทางกายภาพ  162 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
 หมายเหตุ  Partial Contents: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม
-- ประวัติดนตรีไทย
--โครงสร้างและประเภทของเพลงไทย
--ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับศาสนา
-- พระประวัติและประวัตินักดนตรีไทย: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ;พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ; พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว; สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ;สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ;พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม ;สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลกฯ ; พระประดิษฐ์ไพเราะ(มี ดุริยางกูร) ; พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) ;พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ; หลวงบำรุงจิตรเจริญ (ธูปสาตรวิลัย) ; หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ; จางวางทั่วพาทยโกศล ; ครูศุข ดุริยประณีต ; พระเพลงไพเราะ (โสม สุวาทิต) ;หลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูริยชีวิน) ; พระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี) ;อาจารย์มนตรี ตราโมท ; ครูสอน วงฆ้อง
 หัวเรื่อง  ดนตรีไทย
 หัวเรื่อง  วัฒนธรรมไทย
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
  One Stop Service : ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   จัดการหนังสือโปรด   แจ้งรายการบรรณานุกรมผิดพลาด
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
780.9593 ส-ด 2559  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:งบเรียนฟรี 1/2558
2. หนังสือ
หนังสือ
780.9593 ส-ด 2559 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:งบเรียนฟรี 1/2558
3. หนังสือ
หนังสือ
780.9593 ส-ด 2559 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
Note:งบเรียนฟรี 1/2558

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ดนตรีไทย]
    หัวเรื่อง [วัฒนธรรมไทย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ดนตรีไทยในวัฒนธร..
Bib 13399142932

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.