ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695869693 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='lq0df5nhh90031sq0ohogo2451' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='lq0df5nhh90031sq0ohogo2451' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lq0df5nhh90031sq0ohogo2451',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1695956097',
	ipset='35.175.191.46',
	val='  AnD  ( (subj like \'%-%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='lq0df5nhh90031sq0ohogo2451' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lq0df5nhh90031sq0ohogo2451',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1695956097',
	ipset='35.175.191.46',
	val=' -'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='lq0df5nhh90031sq0ohogo2451' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lq0df5nhh90031sq0ohogo2451',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1695956097',
	ipset='35.175.191.46',
	val='  AnD  ( (subj like \'%-%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='lq0df5nhh90031sq0ohogo2451' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lq0df5nhh90031sq0ohogo2451',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1695956097',
	ipset='35.175.191.46',
	val=''
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='lq0df5nhh90031sq0ohogo2451' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lq0df5nhh90031sq0ohogo2451',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1695956097',
	ipset='35.175.191.46',
	val='searchdb[su]=-&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='lq0df5nhh90031sq0ohogo2451' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lq0df5nhh90031sq0ohogo2451',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1695956097',
	ipset='35.175.191.46',
	val=' -'
	
พบจำนวน 7,109 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง -
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='lq0df5nhh90031sq0ohogo2451' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lq0df5nhh90031sq0ohogo2451',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1695956097',
	ipset='35.175.191.46',
	val=' - '
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='lq0df5nhh90031sq0ohogo2451' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lq0df5nhh90031sq0ohogo2451',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1695956097',
	ipset='35.175.191.46',
	val='  AnD  ( (subj like \'%-%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='lq0df5nhh90031sq0ohogo2451' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lq0df5nhh90031sq0ohogo2451',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1695956097',
	ipset='35.175.191.46',
	val='advsearching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. 1-2-3-4 ความรู้ความสามารถทั่วไป
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

351.076 ส-ค 
ที่ระลึกงานบำเพ็ญกุศล 40 วัน นายถาวร สัพะเลข
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
920.71 ท 
วัดใหญ่อินทาราม
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
751.7 ว 
โรคโภชนาการ
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
616 ร 
1 คำ 2 ความหมายในภาษาอังกฤษ
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428.34 น 
1 คำ หลายความหมายในภาษาอังกฤษ
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
428.349591 น 
100 นักธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923 น 
1001 คำถาม วิทยาศาสตร์ฉลาดตอบ
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 500
น 
16 คำกิริยาที่ใช้บ่อยในการสนทนาภาษาอังกฤษ
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
428.34 ส 
289 Two - word verbs for study
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
428 ส 
365 วัน ใต้ร่มพระบารมี
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสืออ้างอิง(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 923.1593 ส 
3rd Mini Painting Exhibition=นิทรรศการจิตรกรรมขนาดเล็ก ครั..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
707.4 ท 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [593]   [แสดง 12/7109 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.