ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1695869031 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='e85kdmli3oqqf101cvmm8e3vu0' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='e85kdmli3oqqf101cvmm8e3vu0' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='e85kdmli3oqqf101cvmm8e3vu0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1695955435',
	ipset='35.175.191.46',
	val='  AnD  ( (subj like \'%������������������������������������������������������������������������������������������%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='e85kdmli3oqqf101cvmm8e3vu0' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='e85kdmli3oqqf101cvmm8e3vu0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1695955435',
	ipset='35.175.191.46',
	val=' ������������������������������������������������������������������������������������������'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='e85kdmli3oqqf101cvmm8e3vu0' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='e85kdmli3oqqf101cvmm8e3vu0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1695955435',
	ipset='35.175.191.46',
	val='  AnD  ( (subj like \'%������������������������������������������������������������������������������������������%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='e85kdmli3oqqf101cvmm8e3vu0' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='e85kdmli3oqqf101cvmm8e3vu0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1695955435',
	ipset='35.175.191.46',
	val=''
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='e85kdmli3oqqf101cvmm8e3vu0' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='e85kdmli3oqqf101cvmm8e3vu0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1695955435',
	ipset='35.175.191.46',
	val='searchdb[su]=������������������������������������������������������������������������������������������&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='e85kdmli3oqqf101cvmm8e3vu0' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='e85kdmli3oqqf101cvmm8e3vu0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1695955435',
	ipset='35.175.191.46',
	val=' ������������������������������������������������������������������������������������������'
	
พบจำนวน 0 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ������������������������������������������������������������������������������������������
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='e85kdmli3oqqf101cvmm8e3vu0' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='e85kdmli3oqqf101cvmm8e3vu0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1695955435',
	ipset='35.175.191.46',
	val=' ������������������������������������������������������������������������������������������ '
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='e85kdmli3oqqf101cvmm8e3vu0' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='e85kdmli3oqqf101cvmm8e3vu0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1695955435',
	ipset='35.175.191.46',
	val='  AnD  ( (subj like \'%������������������������������������������������������������������������������������������%\' )  
 ) 
'
	
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='e85kdmli3oqqf101cvmm8e3vu0' 
mysqli: Table './ulib6/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='e85kdmli3oqqf101cvmm8e3vu0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1695955435',
	ipset='35.175.191.46',
	val='advsearching.php'
	


ไม่มีรายการใดตรงกับเงื่อนไขการค้นหา Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.